top of page

Is er een etiquette voor begrafenissen?

Een sterfgeval in de familie of kennissenkring is altijd een moeilijk moment, zeker voor de naaste familie. Wanneer u wordt uitgenodigd op een uitvaartplechtigheid en u behoort zelf niet tot die naaste familie, weet u niet altijd hoe u zich moet gedragen. Wat kunt u zeggen, wat mag u doen en vooral, wanneer moet u zwijgen en waar moet u rekening mee houden?


De etiquette op een begrafenis in de kerk

Een traditionele kerkdienst kent een formeler verloop dan een hedendaagse plechtigheid in bijvoorbeeld de aula van een uitvaartcentrum of crematorium. Bij een kerkdienst worden de rituelen van de katholieke kerk immers gevolgd: u moet op bepaalde momenten rechtstaan en er is een condoleancerij om de familie te groeten en uw steun te betuigen. Er vindt ook een offergang plaats die wordt geleid door de ceremoniemeester of uitvaartondernemer. Het is de taak van deze persoon om voor het serene verloop van de plechtigheid te zorgen, dus volg altijd de instructies die hij of zij geeft.


Ook bij eerder moderne plechtigheden, zoals een uitvaart in de aula of een gebedsdienst, is het de taak van de begrafenisondernemer om samen met de nabestaanden afspraken te maken over het verloop van het afscheid. De ceremoniemeester leidt op basis van de afspraken de dienst in goede banen.


Welke kledij draag ik op een begrafenis?

Het spreekt voor zich dat u op elke uitvaartplechtigheid fatsoenlijk gekleed gaat uit respect voor de overledene en zijn nabestaanden. Als zij bepaalde keuzes maken of wensen hebben, dan dient u deze te volgen. Ook dat maakt deel uit van de etiquette. Stel dat ze op de rouwbrief vragen om bepaalde kledij te dragen of voor een bepaald accent te zorgen, omdat dit de dienst persoonlijker zal maken, respecteer dat dan. Staat er niets over een dresscode op de rouwbrief, kleedt u dan gewoon sober en respectvol.


Moet ik iets meenemen naar een uitvaartplechtigheid?

Het is niet verplicht om een geschenk mee te brengen naar een begrafenis. Het feit dat u er bent, is vaak voldoende voor de naasten van de overledene. Met bloemen doet u echter nooit iets verkeerd, maar als de familie dit niet wenst, doe dat dan ook niet.

De belangrijkste etiquette op elke afscheidsplechtigheid is eenvoudigweg ‘respect’. Respecteer de wil van de familie. Als zij geen begroeting wensen of in intieme kring afscheid willen nemen, respecteer dit dan. Een uitvaart is geen moment om uw eigen wil door te drijven of u op te dringen.


Bezoek onze website


De Ceder


Vraag het aan de begrafenisondernemer

De begrafenisondernemer is het centrale aanspreekpunt tijdens een uitvaartplechtigheid. Weet u niet zo goed wat er van u wordt verwacht of bent u niet zeker of u al dan niet bepaalde dingen kunt zeggen of doen, vraag dit dan gerust. Het is zijn of haar taak om de ceremonie in goede banen te leiden en ervoor te zorgen dat iedereen zich op zijn gemak voelt.


Over het algemeen geldt de regel: gedraag u zoals uzelf wil dat mensen zich gedragen op de begrafenis of uitvaart van iemand van jouw dierbaren. Kom dus niet te laat, begroet iedereen op een respectvolle manier en toon eerbied voor de overledene. Hoewel veel uitvaarten steeds persoonlijker en informeler worden, blijven elementaire beleefdheid, sereniteit en respect het allerbelangrijkste op zo’n moeilijk moment.


Neem contact op met onze uitvaartplanners voor advies of meer informatie.

Commentaires


bottom of page