top of page

Een testament of een laatste wil?

Een testament wordt al snel ‘een laatste wil’ genoemd, omdat een testament beschrijft hoe de overledene zijn bezittingen graag wil verdelen. Een laatste wil of wilsbeschikking is eigenlijk iets anders en kunt u plannen met de uitvaartplanner. Hierin worden alle wensen voor de uitvaart of de manier van afscheid nemen omschreven. Eventueel kan er ook worden beschreven hoe de uitvaartkosten zullen worden betaald en door wie.


Doe alvast een schenking bij leven

Meestal erven mensen wat later in hun leven, en enerzijds gelukkig maar, want dat betekent dat ze niet vaak met sterfgevallen te maken krijgen. Anderzijds zouden ze dat geërfde kapitaal ook wel wat vroeger kunnen gebruiken, bijvoorbeeld om een eerste woning aan te kopen. En aangezien de successierechten in België ook nog eens relatief hoog zijn, kan het interessant zijn om al tijdens uw leven te schenken.


Een schenking is een overeenkomst tussen twee personen, waarbij de schenker een deel van zijn eigendom wil afstaan om de ontvanger te bevoordelen. U kunt dus geen schenking doen om een schuld te vereffenen. Indien de ontvanger ook erfgenaam is, zal hij bij sterfte minder erfbelasting moeten betalen. Hij heeft immers eerder al een stukje van het vermogen geschonken gekregen, waardoor het te erven vermogen kleiner is geworden.


Praat hierover met een notaris als u een schenking overweegt. Dit moet immers in een akte worden opgenomen en beslist u best niet overhaast.


Bezoek onze website

De Ceder


Drie manieren op een testament op te maken

Of u nu schenkt of niet, er blijft altijd een deel van uw vermogen over als u overlijdt. Heeft u geen testament, dan worden uw bezittingen verdeeld onder uw erfgenamen zoals de wet dat bepaalt. Heeft u bepaalde wensen en wilt u dat specifieke delen van uw vermogen naar mensen gaan die u zelf kiest, dan kan u beter een testament laten opmaken. Dat kan op drie manieren:


Uw akte laten opstellen door een notaris

In het bijzijn van twee getuigen die de notaris aanduidt of in de aanwezigheid van twee andere notarissen stelt uw notaris uw testament op. Deze manier wordt het sterkst aanbevolen, want zo bent u meteen zeker dat u testament geldig is en de inhoud ervan klopt.


Uw akte eigenhandig opstellen

Zelf een testament opstellen komt het meeste voor. Het is immers gratis en mits een kleine kost kan u uw document door de notaris laten registreren. Zo weet u ook meteen dat uw testament aan alle voorwaarden voldoet. Let wel, een dergelijk testament moet volledig handgeschreven zijn, want een getypt document is ongeldig. Ook naam en datum mogen niet ontbreken. En tot slot, vergeet het document niet te ondertekenen!


Een internationaal testament

Er bestaat ook zoiets als een internationaal testament, maar deze vorm wordt zeer weinig gebruikt. Een dergelijk testament is enkel nodig wanneer de erflater bepaalde goederen in het buitenland heeft of in het buitenland woont.


Met een testament of schenking kunnen wij u bij Uitvaartcentrum De Ceder niet onmiddellijk verder helpen, al kunnen we u wel in contact brengen met enkele notarissen in ons netwerk. Wilt u echter uw laatste wilsbeschikking laten noteren? Dan kan dat bij onze uitvaart adviseurs. Neem vrijblijvend contact met ons op voor advies of meer informatie.


Comments


bottom of page