Professionele en persoonlijke uitvaartzorg in regio Gentbrugge, Oostakker (Gent)

Wat is een wilsbeschikking?

Bezoek onze website

“Als ik sterf, wil ik graag gecremeerd worden.” Af en toe hoort u mensen zeggen hoe zij hun afscheid zien en waar hun persoonlijke voorkeur naar uitgaat. Als die wens niet op papier staat, dan mogen de nabestaanden hier echter zelf over beslissen, ongeacht of ze op de hoogte zijn van de wensen van de overledene. Wilt u dat uw afscheid er helemaal uitziet zoals u het zelf voor ogen hebt? Dan kan u dit opnemen in een wilsbeschikking.

Wat staat er in een wilsbeschikking?

Elke meerderjarige kan een laatste wilsbeschikking aanvragen. Voor minderjarigen kunnen de ouders of voogd dit uitvoeren, maar vanaf zestien jaar kan de minderjarige de beslissing wijzigen. Een wilsbeschikking is een middel om uw wensen na uw overlijden te doen naleven en hebben betrekking tot de manier van begraven of cremeren, het soort plechtigheid, de gemeente van begrafenis of asbezorging, de geloofsovertuiging en eventueel zelfs een uitvaartcontract waarin u uw wensen in verband met uw afscheid laat opnemen.

Voor een uitvaartcontract kan u het best langsgaan bij een begrafenisondernemer. Samen met hen bekijkt u alle mogelijkheden en legt u uw keuzes tot in het kleinste detail vast. Op die manier kunnen u en uw nabestaanden gerust zijn dat alle wensen worden gerespecteerd bij overlijden. U kan dit bovendien zelfs financieel regelen, zodat uw nabestaanden achteraf geen zorgen meer hebben. Uw uitvaartplanner bij De Ceder zal alles in goede banen leiden en bekijken welke oplossingen het beste passen bij uw wensen.

Hoe vraagt u een wilsbeschikking aan?

Een laatste wilsbeschikking dient u aan te vragen bij het e-loket van de gemeente Gent of een stadsloket naar keuze. Voor de eerste optie heeft u uw elektronische identiteitskaart en de pincode ervan nodig. Wenst u langs te gaan bij het stadsloket, meer bepaald de Dienst Burgerzaken, dan maakt u best een afspraak en vult u het officiële invulformulier in dat in de meeste gevallen terug te vinden is op de website van de gemeente. Opgelet, dit is voor elke gemeente anders, dus zorg ervoor dat u de juiste acties onderneemt. De Dienst Burgerzaken neemt uw wensen vervolgens op in een register en als u bijvoorbeeld verhuist, wordt dit doorgegeven aan de dienst bevolking van uw nieuwe woonplaats.

Bekijk onze folder

De Ceder KOM EENS PRATEN

Hoe weet ik of een overledene een wilsbeschikking heeft?

Als u weet hebt van een laatste wilsbeschikking van een dierbare die is overleden, kan u contact opnemen met zijn of haar notaris. Weet u het niet zeker, dan komt de eventuele wilsbeschikking altijd boven water wanneer u een begrafenisondernemer aanstelt en aangifte doet van het overlijden bij de gemeente. Een wilsbeschikking is overigens altijd bindend.

Heeft u vragen over de laatste wilsbeschikking of wilt u graag begeleiding om uw laatste wil op te stellen? Dan kan u altijd in alle vertrouwen bij ons terecht. Neem vrijblijvend contact met ons op.